fbpx

Obecnie sporo się mówi o VUCA oraz jego wpływie na aktualną rzeczywistość, trzeba jednak zwrócić uwagę na to, co można zrobić aby przeciwdziałać jego skutkom. 

Kiedy mamy zmienność czyli V-volatiity nie warto się koncentrować na szczegółowych planach i zamiast tego przenieść swoją koncentrację na kierunek w, w którym zmierzamy czyli Wizję. Managerowie oraz zespoły potrzebują zobaczyć światło w tunelu i tym światłem jest miejsce bądź stan do którego zmierzamy.

Kiedy pojawia się niepewność, U – uncertainty wszyscy potrzebujemy zrozumieć co się właściwie dzieje, dlatego wtedy trzeba poszukiwać odpowiedzi na pytania, uzyskiwać informacje na temat sytuacji od klientów, pracowników, interesariuszy. W sytuacji niepewności bardzo ważne są umiejętności dialogu i komunikacji – informacja powinna płynąć tak szybko jak to możliwe do osób, które podejmują decyzje.

Kiedy mamy złożoność sytuacji C-complexity kluczowe staje się zrozumienie obowiązujących procedur i związanych z nim zadań. Jeśli procedury są niewystarczające, bądź nie działają należy się bardziej skoncentrować na ludziach upraszczając metody zarządzania, aby zadania do wykonania były jasne i przejrzyste.

W końcu kiedy występuje dwuznaczność, A-ambiguity pomocne staje się działanie i eksperymentowanie zamiast prowadzenia długich dyskusji prowadzących do niesprawdzonych hipotez. Działanie umożliwia sprawdzenie czy wymyślony pomysł rozwiązuje problem, aby szybko można było się zaadaptować do nowej sytuacji.

Jak opisałem powyżej ten model jest niczym innym jak odpowiedzią na VUCA, a został opisany przez Bob Johansen z Institute for the Future i nazywa się VUCA PRIME czyli:

  • Vision (wizja)
  • Understanding (zrozumienie)
  • Clarity (jasność)
  • Agility (zwinność)

Jeśli stosujesz opisane metody podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzu.

#liderkompletny #sukceslidera