fbpx

Stres dotyczy każdej/każdego z nas i kiedy trwa dłuższy czas ma szkodliwe działanie. Nie każdy potrafi sobie z nim radzić, a w czasie pandemii stres w miejscu pracy nabrał rozpędu.

 

Fakty

  • u 75% Polaków epidemia wywołała stres –  wg raportu z wstępnego badania naukowego „Zdrowie psychiczne w czasie pandemii Covid-19”
  • ponad 70% pracujących Amerykanów podaje, że w czasie pandemii przeżywają najbardziej stresujący okres w całej swojej karierze – wg organizacji Ginger zajmującej się zdrowiem psychicznym
  • wśród osób dotkniętych podwyższonym stresem, 62% odnotowało utratę 1h z ich produktywności w ciągu jednego dnia roboczego

Powyższe dane są związane z niepewnością utrzymania pracy, zwiększonej ilości pracy, krótszych terminów na dostarczenie usługi lub produktu, wyzwań związanych z dostarczaniem pracy z domu, a także powszechnej izolacji.

 

Co z tą produktywnością ?

Ta jest składową:

  • wydajności, która polega na tym, aby robić coś szybciej
  • efektywności, która nam służy do tego, aby lepiej wykorzystać zasoby, które mamy

i dzięki nim mamy produktywność osiągając więcej i robiąc mniej.

Jeśli na produktywność nałożymy stres, to automatycznie osiągamy mniej, ponieważ realizujemy mniej w jednostce czasu.

 

Jak możemy pomóc pracownikom zmniejszyć stres? O co warto zadbać :

Otwarta komunikacja – ta jest także domeną zwinnej zmiany, o której pisałem wczoraj. Niedbała komunikacja albo jej brak nt. terminów, zadań, zmian zwiększa stres. Warto także stworzyć możliwości do wzajemnej interakcji np. wirtualne spotkania socjalne, w których pracownicy mają także możliwość wypowiedzenia się o tym jak epidemia wpływa na ich pracę i życie.

Elastyczny system pracy – wiele osób obawia się zarażenia w czasie dotarcia/dojazdu do pracy (np. transport publiczny, przejścia korytarzami), dlatego hybrydowe rozwiązanie kiedy dojeżdżamy do pracy tylko kilka dni w tygodniu może dać więcej poczucia spokoju. Ponadto kiedy dzieci pozostają w domu, a rodzice mimo, że w tym czasie pracują to mają większe poczucie kontroli nad życiem swoich najbliższych.

Zaoferowanie benefitów poprawiających samopoczucie – zajęcie fizyczne online, videokonferencje z ekspertami od zdrowia psychicznego, praca z coachem w obszarze zadbania o równowagę w życiu.

Praca w obecnej sytuacji dla wielu jest niełatwym zadaniem. Zintegrowanie ryzyka związanego z zarażeniem, z poczuciem niepewności w kontekście ciągłości zatrudnienia oraz połączenia tych czynników z wyzwaniami w domu stwarza stresory wśród osób zatrudnionych. Wydaje się, że liderzy i pracodawcy mają pewien rodzaj odpowiedzialności społecznej do tego, aby minimalizować te negatywne skutki związane z aktualnym czasem VUCA.

Jeśli świadomie zadbamy o zdrowie psychiczne swojej kadry, nasze zespoły odpłacą nam w poprawie swojej produktywności, a kiedy pandemia się zakończy otrzymamy bonus w postaci lojalności oraz status pracodawcy dbającego o dobro pracownika – reklama na wagę złota.

Jakie metody na zmniejszenie stresu dodajesz od siebie ?

#liderkompletny #wellbeinglidera